อยุธยา-จัดงานน้อมรำลึกครบรอบ 12 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง

อยุธยา-จัดงานน้อมรำลึกครบรอบ 12 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ อาคารหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกครบรอบ 12 ปี ครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวธมนอร บุญชุ่ม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “วันรำลึกครบรอบ 12 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง” พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
             โดยมี หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี โอกาสนี้ ประธานฯ ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายราชสักการะพวงมาลัย วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมรูปลอยองค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
            นายกกชัย ฉายรัศมีกุล กล่าวว่า ในอดีต ผืนแผ่นดินทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้ ได้รับการจารึกถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ทรงเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากการรบกับพม่า และยังเป็นผืนแผ่นดินแห่งพรมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้พื้นที่ทุ่งมะขามหย่อง เป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการรองรับน้ำหลากและป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรบริเวณโดยรอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จารึกไว้ในดวงใจมิรู้ลืม และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อติดตามโครงการพระราชดำริและพระราชทานกำลังใจแก่พสกนิกรในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อในปี 2554 ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรมาตราบจนถึงทุกวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!