สิงห์บุรี-ส่งมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลืออาสาสมัครกู้ภัยฯ

สิงห์บุรี-ส่งมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลืออาสาสมัครกู้ภัยฯ

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายบูชา ครุฑคง ปลัดอำเภองานปกครอง นางสาวพรทิพย์ อมรรุ่งเรืองชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ นางปุ่น บุษบงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ นางกาญจนา นิชเปี่ยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ และนายมานะ นารถโสภา กำนันตำบลม่วงหมู่ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 221 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือจากนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน20,110 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ให้แก่นายเสริมศักดิ์ รอดพันธ์ อาสาสมัครกู้ภัยสิงห์บุรี ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุประตูเหล็กอัลลอยทับ ในขณะช่วยจับหมูป่า ที่หลุดเข้ามาในชุมชนและตลาดสิงห์บุรี โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ ใช้ในการปรับปรุงบ้านพักอาศัย และปรับปรุงพื้นที่ทำทางลาดสำหรับใช้งานรถวีลแชร์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!