กาญจนบุรี-นายก อบต.ช่องสะเดา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศกร.ครั้งที่ 2

กาญจนบุรี-นายก อบต.ช่องสะเดา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศกร.ครั้งที่ 2

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

              เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวปภัสร์ลภัส แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ประธานคณะกรรมการ ศกร. ตำบลช่องสะเดา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ศกร. ตำบลช่องสะเดา ครั้งที่ 2/2567 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รองประธานคณะกรรมการ ศกร. ตำบลช่องสะเดา พร้อมด้วย คณะกรรมการ อาสาสมัคร กศน. ร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีนางสาวอำพรรัตน์ หอมเนียมครู กศน.ตำบลช่องสะเดา (เลขานุการ) กล่าวรายงานการประชุม โดยสรุปวาระการประชุมได้ดังนี้
               1.ไตรมาส 3-4 มีการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆที่ได้เสนอไว้ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.การจัดสรรงบประมาณรอบโรงไฟฟ้า ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนนักศึกษา กศน.โดยมีนายชัยสิทธิ์ จารชฎา ประธานกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้ากอง 5 ได้ชี้แจงรายละเอียด
              3.การจดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของ กศน. เพื่อต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 4.ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องติดตามเด็กนักเรียนที่ไม่พร้อมเรียนในระบบ ให้เข้าเรียน กศน. ตามภาคบังคัง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 5.ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องการเตรียมเอกสารขอจบและวุฒิการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 6.การปรับ ปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ศกร. ตำบลช่องสะเดา ณ ศกร. ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!