นครสวรรค์-อดีตครู โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีอุปสมบท”น้องเพชร”บุตรชาย ณ พัทธสีมา วัดยางงาม

นครสวรรค์-อดีตครู โรงเรียนนครสวรรค์ จัดพิธีอุปสมบท”น้องเพชร”บุตรชาย ณ พัทธสีมา วัดยางงาม

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านเลขที่ 27/3 หมู่ 6 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายวสันต์ ภูวสรรเพ็ชญ์ อดีตครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนครสวรรค์ บิดา และนางพนารัตน์ (กระถิน) มีเสือทอง มารดา และ นายเสถียร มีเสือทอง (ตา) ร่วมกันจัดงานพิธีอุปสมบท นายทรรศทรานนท์ (เพชร) ภูวสรรเพ็ชญ์ บุตรชาย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์
             โดยเริ่มพิธีเมื่อ เวลา 09.00 น. มีพิธีปลงผมนาค เวลา 10.00 น. พระเทศน์สอนนาค เวลา 11.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร (บุฟเฟ่ต์) ที่บ้าน เวลา 12.00 น. นำนาคไปอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดยางงาม หมู่ 1 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. จะมีการฉลองพระใหม่ที่วัดยางงาม
            สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วย “สท.ตั้ว” นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ “สจ.ยู” นางสาววรรณิศา กลิ่นชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์(อบจ.) คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาจากต่างจังหวัดจำนวนมาก
            ทั้งนี้ นาคเพชร กล่าวว่า “กรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดี ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกรรมนั้นให้ด้วยเทอญ” ทางคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีเกียรติทุกคน ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายที่มาร่วมงาน ในพิธีอุปสมบท ขอทุกท่านได้รับอานิสงส์ ผลบุญจากการอุปสมบทครั้งนี้ ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน ร่ำรวย คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใดสมปรารถนาจงทุกประการ หากการต้อนรับไม่ทั่วถึงประการใดขอกราบอภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!