เพชรบุรี-กกต.ลงตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

เพชรบุรี-กกต.ลงตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

ภาพ-ข่าว- สุรพล นาคนคร

              กกต.ลงตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พบผู้สนใจลงสมัครคึกคัก แต่มีอุปสรรคในการรับสมัครต้องใช้เวลาผู้สมัครคนละ 45 นาที จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทุกๆวัน . สายวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเพชรบุรี พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและให้แนวทาง คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
            รวมทั้งมอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีและนายสุรพล นาคนคร นายภัทรพงษ์ ปานปิ่นทอง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!