ประจวบคีรีขันธ์-มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร”เกษตรดิจิทัล” เสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์-มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร”เกษตรดิจิทัล” เสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

ภาพ-ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

           เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 67 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯ พร้อมด้วย Dr.Yunlin Yang ผู้บริหารวิทยาลัยเขตนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน(คนใหม่) และ นางเบญจมาส อ่วมสะอาด ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร จ.เพชรบุรี
            เพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการประกอบการธุรกิจเกษตรสู่ยุคดิจิทัลเพื่อเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรสู่ชุมชน ซึ่งในโครงการนี้ก็ยังเชิญ นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร อดีต ผวจ.พบ.บรรยายแนวทางในการพัฒนาองค์รวมของการ เกษตรสู่การเป็นจุดเป็นทางการท่องเที่ยวขานรับกับนโยบายของทางรัฐบาล
            สำหรับโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะให้กับกลุ่มเกษตรกรเมืองเพชรนี้จัดขึ้นโดยทาง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดย ดร บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ฯ และ ดร.ธนสิน จันทเดช คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี่ ในระยัเวลาของทางวิชาการและภาคสนาม รวม 3 เดือน(385 ชม.) และเมื่อจบหลักสูตรแล้ว เกษตรกร เจ้าของกิจการเกษตร ก็จะได้รับประกาศ ฯ และองค์ความรู้ทางวิชาการไปต่อยอด และรับผู้ที่จะเข้าเยี่ยมชมทางการท่องเที่ยว
          ดร.อภิเทพฯ กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็น รุ่นแรก ที่ทางมหาวิทยาลัยฯได้คิดหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้กับท้องถิ่นทางด้านวิชาอาชีพที่มีอยู่โดยเฉพาะทาง”การเกษตร” และยังจะต้องมีการเปิดโครงการแบบอย่างนี้ต่อไปอีก เพราะมันตรงกับเป้าหมายทางวิชาการ วิชาเรียน และคณาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เรามีอยู่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!