อุดรธานี-อดีตนักการเมืองดัง ร่วมงาน”นมัสการแห่สรงน้ำหลวงปู่ก่ำ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง..!!

อุดรธานี-อดีตนักการเมืองดัง ร่วมงาน”นมัสการแห่สรงน้ำหลวงปู่ก่ำ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง..!!

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

               ที่วัดดอนคง ม.2 บ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี มีการงานบุญประเพณีนมัสการและสรงน้ำหลวงปู่ก่ำ ประจำปี 2567 โดยมีนายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำหลวงปู่ก่ำ นอกจากนั้นยังมีมี “บิ๊กป๊อป” นายศราวุธ เพชรพนมพร ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.อุดรธานี อดีต ส.ส.เพื่อไทย อุดรธานี ,นายธีรชัย แสนแก้ว ส.ส.เพื่อไทย อุดรธานี นายสุรเชษฐ์ ไขโพธิ์ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ,นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,นายชัยณรงค์ เนื่องไชยยศ ส.อบจ.อุดรธานี อ.ประจักษ์ศิลปาคม นางสุกรรณิการ์ นิสสะ ส.อบจ.อุดรธานี อ.หนองหาน เขต 2
น.ส.รัชนีวรรณ เจริญชัย ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม งานกันอย่างคับคั่ง
              นายสุรเชษฐ์ ไขโพธิ์ นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสักการะบูชาและขอขมาต่อองค์หลวงปู่ก่ำ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอธิษฐานขอให้ฝนตกตามฤดูกาล, เพื่อธำรงรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของชาว อ.ประจักษ์ศิลปาคม , เพื่อเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำนานความเป็นมาของชุมชน ผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตรและวัฒนธรรม
             ในงาน ขบวนแห่องค์หลวงปู่ก่ำและขบวนแห่เอกลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและการบอกเล่าตำนาน ผาแดง-นางไอ่ จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย 1.ขบวนแห่ของวัดดอนคง 2.ขบวนแห่ของ ต.อุ่มจาน 3.ขบวนแห่ของ ต.นาม่วง และขบวนแห่ของ ต.ห้วยสามพาด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!