อุดรธานี-รองพ่อเมืองฯ นำปลูกป่าบนเทือกเขาน้ำตกคอยนาง แหล่งก๊าซธรรมชาติ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

อุดรธานี-รองพ่อเมืองฯ นำปลูกป่าบนเทือกเขาน้ำตกคอยนาง แหล่งก๊าซธรรมชาติ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

                วันที่ 21 พ.ค.67 ที่ วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
               รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา มีนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
               วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ตั้งอยู่ต.ทับกุง อ.หนองแสง บนเทือกเขาทางด้านทิศใต้ของ จ.อุดรธานี มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง คือภูฝอยลม และน้ำตก ที่สวยงามหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ผลิตเจาะก๊าซธรรมชาติ ที่เรียกว่าก๊าซภูฮ่อม อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงควรอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลานต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!