อุดรธานี-อบจ.ฯ สร้างอาชีพ ปลูกต้นไผ่ ขายไม้ ขายหน่อ ได้ทั้งเงินได้ทั้งอาหารในครัวเรือน

อุดรธานี-อบจ.ฯ สร้างอาชีพ ปลูกต้นไผ่ ขายไม้ ขายหน่อ ได้ทั้งเงินได้ทั้งอาหารในครัวเรือน

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             วันที่ 21 พ.ค.67 ที่ วัดโพธิ์สระ บ้านตูมเหนือ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” มี นายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส.อุดรธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.อุดรธานี นายบัญชา ปานเชียงวงศ์ ส.อบจ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี เขต 3 จ.ส.อ.สามิตร ศรีสองเมือง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี นางบุญจ๋า ชาติชำนิ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี นายอัครพล บริกุล ผอ.โรงเรียนพังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี 5 นายเสริมศักดิ์ ปัญญาใส นายก อบต.ตูมใต้ พร้อมคณะฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาว ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กว่า 300 คน เข้าร่วมในโครงการฯ
             นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การจัดทำโครงการ “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่ , ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน ,เป็นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
            การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากเกษตร จ.อุดรธานี โดย นายปกภณ เครือแก้ว หน.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตร จ.อุดรธานี นายวิวิช พวงสวัสดิ์ พร้อมคณะ ผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการปลูก การดูแล การใช้ประโยชน์ของไผ่ การตลาด และการขยายพันธุ์ไผ่โดยเฉพาะ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!