นครสวรรค์-ผู้ว่าฯเยี่ยมสถานที่รับสมัครผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.)

นครสวรรค์-ผู้ว่าฯเยี่ยมสถานที่รับสมัครผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.)

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 09:30 น วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกริช ทิพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมกานการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานที่รับสมัครผู้รับเลือก เป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว .)โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับ
            โดยสถานที่รับสมัครผู้ที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภา ใช้บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่รับสมัคร จากการตรวจเยี่ยมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้พูดคุยทักทาย กับเจ้าหน้าที่ ประจำ โต๊ะที่ตรวจหลักฐานและรับใบสมัคร อย่างเป็นกันเอง รวมทั้งสอบถาม ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งให้คำแนะนำ ต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที่ และ ขอเป็นกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา อยู่ในขอบเขต ของกฎหมาย ของการเลือกตั้ง ตามประกาศทุกประการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!