อุดรธานี-ติวเข้ม..วัฒนธรรมจังหวัดฯ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมนูอาหารถิ่น เพื่อการตลาด”รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste”

อุดรธานี-ติวเข้ม..วัฒนธรรมจังหวัดฯ สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมนูอาหารถิ่น เพื่อการตลาด”รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

          การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้านอาหาร กับ AI ChatGpT
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า เช้าวันที่ 16 พ.ค.67 ที่ โรงแรมเดอะพาลาสโช่ กรุงเทพฯ นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางจุฑาทิพย์ กิจนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
          นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมนูอาหารถิ่น เพื่อการตลาด” “การพัฒนาเมนูอาหารถิ่น สู่โมเดลธุรกิจและการเติบโตการตลาดดิจิทัลและเครื่องมือการเก็บผลโหวดเมนูถิ่นระดับจังหวัด” “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้านอาหาร กับ AI ChatGpT” การกรอกแบบฟอร์มการการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่น และขี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “Thailand Best Local Food” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!