ชุมพร-มทบ.44 ทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1

ชุมพร-มทบ.44 ทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

              เมื่อ 15 พ.ค. 67 เวลา 09.30น. พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีต้อนรัแเละเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 3 หน่วย หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 44 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ร.ท. ยศภูมิ อัมพะวัน ตำแหน่งปกติ รอง ผบ.ร้อย.อาวุธเบาที่ 1 ร.25 พัน.1 โดยนำทหารใหม่ร่วมพิธี จำนวน 307 นาย ณ ลานพื้นแข็งหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์
              พ.ท.พฤฒิพงศ์ กาญจนประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.44 รักษาราชการแทน หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.44 กล่าวว่า ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1072/66 ลง11 กันยายน พุทธศักราช2566 เรื่องการฝึกประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ของกรมยุทธศึกษาทหารบกและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ รุ่นปี พุทธศักราช 2567 ผลัดที่ 1 ของค่ายเขตอุดมศักดิ์ หน่วยจึงได้จัดพิธีต้อนรับ และเปิดการฝึกทหารใหม่ขึ้น ในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน 126 นาย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2525 จำนวน 129 นาย และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จำนวน 52 นาย รวมทั้งสิ้น 307 นาย ซึ่งได้มารายงานตัวเข้ารับราชการและดำเนินการฝึกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2567 ตามระเบียบ และหลักสูตร การฝึกทหารใหม่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก
           โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ทหารใหม่ ได้รับการฝึกศึกษาในวิชาทหารเบื้องต้นโดยนำไปใช้เป็นพื้นฐาน ในการฝึกเป็นหน่วยต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับสภาพร่างกาย และจิตใจ เพื่อเปลี่ยนสภาพ จากบุคคลพลเรือนมาเป็นทหาร 2. เพื่อให้ทราบถึงแบบธรรมเนียมของทหาร ที่จำเป็น จะต้องนำไปใช้ประพฤติ และปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่รับราชการ อยู่ในกองประจำการ 3. เพื่อปลูกฝังให้มีกิริยามารยาทที่ดีงาม เป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองดีของประเทศ เพื่อให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ ประชาชน ตลอดจนเป็นผู้นำของท้องถิ่นได้ เมื่อปลดจากกองประจำการแล้ว เพื่อเสริมสร้าง ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และจิตใจ สามารถอดทนต่อการปฏิบัติงาน ได้อย่าง ทรหดภายใต้ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของทหารในทุกกรณี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!