นครสวรรค์-จัดพิธีทำบุญและถวายสักการะศาลเจ้าแม่หมอนทอง

นครสวรรค์-จัดพิธีทำบุญและถวายสักการะศาลเจ้าแม่หมอนทอง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 09:19 น วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลเจ้าแม่หมอนทอง อุทยานนกน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด นางสาวกนกนุช หมีทอง คณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะผู้ที่นับถือและศรัทธา ศาลเจ้าแม่ หมอนทอง จัดกิจกรรมถวายสักการะด้วยการจุดธูปเทียนบูชา ถวายหัวหมู ของคาว ของหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว
            สำหรับผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ดร.จักรกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและ ปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นางสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ หัวหน้ากลุ่มงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 2 นางอรุณี อรุณเมือง นางวรรณดี ชาวเวียง คณะกรรมการบริหารเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเก้าเลี้ยว กลุ่มสาวลั้ลลาธุรกิจ
            ประกอบด้วย นางแสงเดือน สมสุข นายสุชาติ แย้มจันทร์ฉาย และคณะ ดร.เสริม จันทร์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา นาวาเอก (พิเศษ)อำนวย ปานทรัพย์ นายเฉลิม รอดหลง อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ นางสาวธนพร หมีทอง พยาบาลวิชาชีพและ นาวสาวกนิษฐา หมีทอง นอกจากนี้ยังมีผู้นำท้องถิ่น ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย ด.ต.เจน หมีทอง ส.อบจ.นครสวรรค์ นายสุพจน์ สังข์เงิน ส.อบจ.นครสวรรค์ ดาบตำรวจอำนวย ล้อมรื่น นายกอบต.เขาทอง นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี นายก อบต. พระนอน นายสุทัศน์ ก้อนจันทร์เทศ อดีต รองนายก อบต.สายลำโพง
              เวลา 10.00 น มีพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์ พระคุณเจ้าจากวัดศรีวรรณาราม (วัดหัวดง) นำโดย พระครูนิสัยปภากร เจ้าอาวาสพร้อมพระภิกษุ รวมจำนวน 9 รูป หลังจากพระคุณเจ้าสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้ว มีการถวายปัจจัยและถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพระองค์ใหญ่ของวัดหัวดง และผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกันเป็นเสร็จพิธี
             นางสาวกนกนุช หมีทอง กล่าวว่า “ขอขอบคุณ นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการ สักการะบูชาและจัดพิธีสงฆ์ อีกทั้ง สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียม เครื่องเสียง อาสนสงฆ์ คอาคารสถานที่ ในพิธีสงฆ์ และจัดสถานที่ในการรับประทานอาหาร และขอขอบคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นทุกคน ที่มาร่วมพิธีทำบุญ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!