สิงห์บุรี-สนง.คุมประพฤติฯจัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2567

สิงห์บุรี-สนง.คุมประพฤติฯจัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2567

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

             พันเอกสังกาศ สร้อยคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดจัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1/2567 ณ โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท โดยมีนางสาวอิทธินันท์ ชัยโพธิทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำรวจตนเองรู้จักทรัพยากรและความสามารถของตนเองเห็นคุณค่าในตนมีความคิดเชิงบวกได้รับการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสารเสพติดสร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
             ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายนายวิรัตน์ พรมน้อยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล ผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน 40 คน และอาสาสมัครคุมประพฤติในฐานะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 4 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!