ร้อยเอ็ด-กกต.จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ร้อยเอ็ด-กกต.จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชนาส ชัชวาลวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมี นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จว. ร้อยเอ็ด นายอุปกรณ์ ดีเสมอ นายพิทยา กุดหอม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลที่มีความสนใจจะลงสมัครรับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม
            นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จว. ร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เป็นการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบททั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 รวมทั้งการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา การแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
            ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาบุคคลที่มีความสนใจจะลงสมัครรับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหาร และบุคลากรของ สำนักงาน กกต.จว.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 100 คน และถ่ายทอดสดผ่านเพจ สวท.ร้อยเอ็ด กรมประชาสัมพันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!