อุดรธานี-อำเภอโนนสะอาด สร้างบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ

อุดรธานี-อำเภอโนนสะอาด สร้างบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

          วันที่ 11 พ.ค.67 นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นางกันยา ทองเย็น กำนันตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดช่าง อส.ผรส. ชุดช่างจิตอาสา ลงพื้นที่บ้านนายอ่อนสา ขาวสวนจิก เลขที่ 144 ม.10 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด เพื่อดำเนินการสร้างบ้นผู้ยากไร้ ตามโครงการผ้าป่าบ้าน ” บวร ” ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72พรรษา รวมไปถึงโครงการบ้านพอเพียง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือในระบบ Thai QM ในมิติด้านความเป็นอยู่(ที่อยู่อาศัย) และมอบสิ่งของให้กำลังใจชุดช่าง อส.ผรส.ชุดช่างจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ทางโครงการได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์บ้านผู้ยากไร้จากสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!