ร้อยเอ็ด-“ผ้าไหมลายสาเกต”ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ คว้าสุดยอดผ้าจังหวัดฯ

ร้อยเอ็ด-“ผ้าไหมลายสาเกต”ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ คว้าสุดยอดผ้าจังหวัดฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 10 พ.ค. 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดเพื่อค้นหาผืนผ้าที่เป็นสุดยอดของจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 โดยร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่าย OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เฟ้นหาสุดยอดผ้าของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย
             นายทรงพล ฯ กล่าวอีกว่า การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 ในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การจัดนิทรรศการผ้าไทย การแถลงข่าวการจัดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 และ การคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 มีผ้าจากอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ส่งเข้าประกวดจำนวน 156 ผืน แยกเป็น ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด (ลายสาเกต) จำนวน 76 ผืน และผ้าลายอัตลักษณ์ของอำเภอ จำนวน 80 ผืน นับว่าเป็นมิติที่สำคัญในการนำเสนอสุดยอดผ้าของจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านสายตาผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญทางด้านผ้าไทย สู่สายตาชาวโลก
            ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้าไหมลายสาเกต นางเอียบ นาคกระแส ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผ้าไหมลายสาเกต นายยุทธนา น้ำกระจาย ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ผ้าไหมลายสาเกต กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านขามป้อม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และผ้าไหมลายสาเกต นางสำเนียง พูลสระคู ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
            ทั้งนี้ สุดยอดผ้าที่เป็นที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 และจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลเรื่องราวผลิตภัณฑ์ (Story) ผ้าที่ชนะการประกวดในแต่ละรางวัล ให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับทูลเกล้าฯ ถวายฯ ต่อไปด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!