ลพบุรี-ชาวนาชาวไร่ถือฤกษ์วันพืชมงคลลงมือปลูกพืชหวังผล

ลพบุรี-ชาวนาชาวไร่ถือฤกษ์วันพืชมงคลลงมือปลูกพืชหวังผล

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

             เนื่องใน วันพืชมงคลประจำปี 2567 ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งชาวนา ชาวไร่ ถือเป็นวันดี เนื่องจากเป็นวันประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำให้เกษตรกรชาวนาทั้งในพื้นที่นาดอน ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน และในเขตชลประทาน ของ อำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท้าวุ้ง และ อำเภอโคกสำโรง ของจังหวัดลพบุรี ต่างพร้อมใจกันนำเครื่องจักรกลการเกษตร ลงมือไถแปลงนา และใช้เครื่องช่วยหว่านพ่นเมล็ดพันธ์ข้าว รวมถึงนำต้นกล้าข้าว ที่ได้ทำการเพาะกล้าข้าวไว้ก่อนหน้า ลงสู่แปลงนาแปลงแรก ในช่วงฤดูกาลทำนาปี
            โดยถือฤกษ์ดีในช่วงวันพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นการเริ่มต้นฤดูกาล ขณะที่เกษตรกรที่ยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ภัยแล้ง หากฝนทิ้งช่วง ก็ไถเตรียมดินไว้ก่อนในวันพืชมงคล เพื่อเอาฤกษ์เริ่มต้นการทำนาเช่นเดียวกับเกษตรกรชาวไร่ ผู้ปลูกมันสำปะหลัง และ เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อป้อนอุสาหกรรมโรงงานน้ำตาล ในพื้นที่ ตำบลโคกตูม อำเมืองลพบุรี หลายรายต่างถือฤกษ์ดี ในวันพืชมงคล ร่วมกันลงแขก ปลูกต้นมันสำปะหลัง แบบใช้แรงงานคนในการปักเลียงต้นมัน ในแปลงปลูกที่ได้มีการปรับแต่งพรวนดินยกล่องรอไว้ก่อนแล้วไว้ตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา
             รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ ต.นิคมสร้างตนเอง และ ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี ต่างนำรถไถเพื่อการเกษตร ซึ่งใช้สำหรับปักดำต้นกล้า ของต้นอ้อย ออกกันมาทำงานตลอดทั้งวัน เพื่อปลูกอ้อยลงสู่แปลงปลูกของตนเอง ที่ได้ไถเตรียมไว้ก่อนหน้า กันแต่เช้าโดยถือฤกษ์ดีในช่วง วันพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามแบบประเพณีโบราณ ที่ยึดถือกันมาทุกปี เพราะเชื่อว่า..หลังพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะทำให้ฝนตกต้องฤดูกาล พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!