นครปฐม-สมาคมสตรีนักธุรกิจฯจัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน

นครปฐม-สมาคมสตรีนักธุรกิจฯจัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

           สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ให้แก่สมาชิกผู้ที่มีความสนใจด้านการสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงิน เพื่อรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางการเงิน
           วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ให้แก่สมาชิกผู้ที่มีความสนใจด้านการสร้างวินัย และการวางแผนทางการเงิน โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม และคุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานฝ่ายรณรงค์สร้างวินัยการเงิน สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้
            นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า จาสภาพปัญหาเศรษฐกิจหลังช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งอยู่ในห้วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วทั้งโลก วินัยทางการเงิน การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับคนทุกคนจึงนำมาสู่การจัดโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการบริหารจัดการการเงินของตนเองอย่างมีวินัย โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ที่มีความสนใจด้านการสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงิน รวมจำนวน 60 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!