นครราชสีมา-“ราจู โคราช”ร่วม“ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์”

นครราชสีมา-“ราจู โคราช”ร่วม“ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

การสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตในกรณีเกิดอุบัติเหตุ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคอย่างต่อเนื่อง
           ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อคและการขับขี่อย่างปลอดภัย และมูลนิธิเมาไม่ขับก็ยังมีการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมิรกาได้มีการวิจัยเรื่องประโยชน์ของการสวมหมวกกันน็อคแล้วว่า การสวมหมวกกันน็อคจะลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงได้ถึง 69% ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตในกรณีเกิดอุบัติเหตุถึง 37%  ป้องกันการบาดเจ็บที่ใบหน้าและคอและช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการกระแทก
             ในหลายประเทศมีกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค กฎหมายเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มอัตราการสวมหมวกกันน็อคและลดจำนวนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยาน ยนต์ การรณรงค์สวมหมวกกันน็อคและการบังคับใช้กฎหมายจึงมีความสำคัญต่อการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์อย่างที่สุด
            กระผม “ราจู โคราช” ในนามผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” ขอให้ทุกท่านขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย และสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง เพื่อตัวท่านเองและคนที่คุณรักและรอท่านเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสวัสดิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!