อุบลราชธานี-อบจ.ฯฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาด ร.ร.ในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน

อุบลราชธานี-อบจ.ฯฉีดพ่นกำจัดยุงลายและทำความสะอาด ร.ร.ในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

            วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธีรพงษ์ แดนดี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมกิจกรรม
             สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักเรียนในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกำจัดยุงตัวแก่ บริเวณโรงอาหาร ในท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ ภายในโรงเรียนและรอบสถานศึกษา โดยจะดำเนินการกับโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 12 โรงเรียน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!