ร้อยเอ็ด-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลุยหนุนอาชีพอิสระโซนอีสาน

ร้อยเอ็ด-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลุยหนุนอาชีพอิสระโซนอีสาน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และยโสธร ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 2 ในวันนี้ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อนำความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา 40 มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงเพื่อให้เครือข่ายประกันสังคมสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องแรงงานอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน “การสร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน”

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเลือกการคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากทางเลือกที่ 1 ชำระเงินสมทบเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท โดยจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองพื้นฐานในกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในปัจจุบันมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศจำนวนเกือบ 11 ล้านราย ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 52,621 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งนี้ ผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้มาสู่จังหวัดร้อยเอ็ดคือ ข้าวหอมมะลิ ที่ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมถึงกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหาร กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด จนทำให้ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน
                  นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 2 ของปี 2567 โดยรุ่นแรกได้จัดขึ้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น และต้องการมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การดูแลแรงงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบหรือแรงงานภาคอิสระก็ตาม
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มภาคีเครือข่าย การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่น อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!