อยุธยา-ปฐมนิเทศก่อนปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบรอบ 2 (สอบซ่อม) ภาค 2 ปีที่ 3

อยุธยา-ปฐมนิเทศก่อนปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบรอบ 2 (สอบซ่อม) ภาค 2 ปีที่ 3

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีปฐมนิเทศก่อนปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ รอบ 2 (สอบซ่อม) คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 ที่อาคารสำนักเรียนปริยัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณ พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบงานการศึกษา แผนกธรรม-บาลี รองประธานอำนวยการคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนาม พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์ประธานในพิธีปฐมนิเทศก่อนปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ รอบที่ 2 ( สอบซ่อม )คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567
              โดยมี พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นองค์โอวาทให้กับ พระภิกษุ สามเณรนักเรียน อุบาสิกา และนักเรียนธรรมศึกษา เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าสำนักสำนักเรียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล คณะกรรมการฝ่ายต่างๆและคณะพระวิทยากรสอนทุกชั้น ทุกรูป ตลอดถึงนักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมบาลีก่อนสอบ เข้าร่วมในการปฐมนิเทศก่อนปิดการอบรมบาลีก่อนสอบรอง 2 (สอบซ่อม)ในครั้งนี้
               โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงรอบ 2 (สอบซ่อม) คณะสงฆ์ภาค 2 ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีพระภิกษุ สามเณรนักเรียน อุบาสิกา และนักเรียนธรรมศึกษา เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบจำนวน 60 รูป/คน จากจำนวน 247 รูป/คน ที่เคยผ่านการอบรมบาลีก่อนสอบมาแล้ว ช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 และสอบผ่านบาลีสนามหลวง ในห้วงวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงรอบ 2 (สอบซ่อม) ในครั้งนี้จะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นี้ ที่สนามสอบแม่กองบาลีสนามหลวงวัดพนัญเชิงวรวิหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาษาบาลีให้ได้รับการเอาใจใส่จากพระภิกษุสามณร เป็นการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!