นครสวรรค์-ผอ.โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รับโล่รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

นครสวรรค์-ผอ.โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รับโล่รางวัลดีเด่น 2 รางวัล

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

         ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม
           ในการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครสวรรค์ มีผู้ที่ได้รับรางวัล 3 คน คือ นายกิตติรัตน์ เลิศพรตสมบัติได้รับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และ นางสาวศยามล ยิ้มแพร ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาได้รับรางวัลครูดีเด่น
           นอกจากนี้ในช่วงเดียวกันนี้ นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ อีกด้วย นับว่าโรง เรียนเก้าเลี้ยววิทยาเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่ง ที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียน เก้าเลี้ยววิทยาได้รับรางวัลพร้อมกัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!