นครสวรรค์-อบจ.เดินหน้ายกระดับ Soft Power

นครสวรรค์-อบจ.เดินหน้ายกระดับ Soft Power

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            อบจ.นครสวรรค์ เดินหน้ายกระดับ Soft Power เชิญคณะกรรมการงานประเพณี – คณะกรรมการฯศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ เข้ารับนโยบาย รับทราบงบประมาณที่จะสนับสนุน เพื่อนำไปดำเนินการยกระดับกิจกรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาเที่ยวนครสวรรค์ ในบริบทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีท้องถิ่น และอัตลักษณ์จีน ได้ทุกอำเภอ
             วันที่ 30 เมษายน 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการงานประเพณี – คณะกรรมการฯศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์, อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง พร้อมคณะ ส.อบจ.ของแต่ละพื้นที่ เข้าพบเพื่อรับทราบนโยบาย และงบประมาณที่ อบจ.นครสวรรค์ จะสนับสนุน เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมของงานประเพณีและศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ที่ได้รับการยกระดับ ประกาศเป็นงานประเพณีและเทศกาลประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์แล้ว พร้อมร่วมกันนำเสนอรูปแบบการดำเนินการในปีต่อไป เพื่อยกระดับงานประเพณีและศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ทุกอำเภอ ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ในบริบทของการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีท้องถิ่น และอัตลักษณ์จีน ให้มากขึ้น พร้อมสนับสนุน ให้งานประเพณีและศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ทุกอำเภอใน จ.นครสวรรค์ เป็นงานประเพณีและเทศกาลประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการงานประเพณี – คณะกรรมการฯศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ที่เข้าพบในวันนี้
                ได้แก่ 1.งานประเพณีจัดงานอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดงแม่นางเมือง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 2.งานประเพณีตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 3.งานประเพณีสงกรานต์วิมานแมน มันส์ยกซอย อำเภอเมืองนครสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4.งานประเพณีสงกรานต์วัดเกาะหงษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 5.งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 6.งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 7.งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเล้งบ๊วยเอี๊ย นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
                ทั้งนี้ อบจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมกับเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ จ.นครสวรรค์ เป็นเมืองอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีท้องถิ่น และอัตลักษณ์จีน เพื่อก้าวไปสู่ “Soft Power” ซึ่งทาง อบจ.ได้ศึกษาพบว่ารากฐานชุมชนชาว จ.นครสวรรค์ มีความสามัคคี เข้มแข็งและรักถิ่นฐาน พร้อมเป็นพลังที่จะขับเคลื่อน Soft Power ให้ยกระดับ Local ในพื้นที่สู่สากล อบจ.นครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนเต็มที่ ให้งานประเพณี – คณะกรรมการฯศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ทุกอำเภอใน จ.นครสวรรค์ เป็นงานประเพณีและเทศกาลประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ และเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อน ให้สู่ Soft Power ในอนาคตนั้น เป็นไปได้อย่างแน่นอน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!