ร้อยเอ็ด-อำเภอเมืองฯจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

ร้อยเอ็ด-อำเภอเมืองฯจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ วัดขอนแก่นใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฆราวาส พระครูสุตธรรมวงศ์ เจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าบาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพสกนิกร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี
             โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ พระสงฆ์ให้ศีล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ หลังจากนั้นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
               สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาในระบบอย่างต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี ด้วยการร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ใน เวลา 17.00 น. พร้อมกันกับส่วนกลาง ทุกอำเภอในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!