ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ โอกาสครบรอบ 102 ปี

ประจวบคีรีขันธ์-กองบิน 5 เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ โอกาสครบรอบ 102 ปี

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                เมื่อวันที่ 29 เม.ย.67 ที่ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน 5 อ.เมืองประจวบฯ นาวาอากาศเอก พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ โอกาสครบรอบ 102 ปี โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน 5 เสนาธิการกองบิน 5 และข้าราชการกองบิน 5 เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ผู้บังคับการกองบิน 5 ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 4 คน และมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมปีกเครื่องหมายด้านกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ ให้แก่บุคคลที่ทำคุณโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ จำนวน 22 คน
                อาทิ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ น.ส.นลิน มาคเชนทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบฯ น.ส.ศิริวรรณ คณะศร พาณิชย์จังหวัดประจวบฯ นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนากูล อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม ที่ปรึกษาชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบฯ เป็นต้น
                  นาวาอากาศเอก พงศ์ชนินทร์ นุชประเสริฐ ประธานพิธีกล่าวว่า ตามที่ทุกท่านได้รับรางวัลอันมีเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง แสดงให้เห็นว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นผลดีต่อกองบิน 5 และกองทัพอากาศ นับเป็นความก้าวหน้าในชีวิตราชการของท่านอีกขั้นหนึ่ง อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตัวท่านเอง และครอบครัว วงศ์ตระกูล ทั้งนี้ย่อมเป็นสิ่งแสดงว่าท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละอดทน ต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง และเพื่อทางราชการอย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!