ประจวบคีรีขันธ์-จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ

ประจวบคีรีขันธ์-จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 29 เม.ย.67 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร พร้อมพระสงฆ์เดินบิณฑบาต มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
            สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา และได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะเสด็จไปศึกษาต่อที่เยอรมนี จนถึงปัจจุบัน แม้จะทรงพระเยาว์ และศึกษาอยู่ในต่างประเทศ แต่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ก็ยังทรงพระราชกรณียกิจ หลายอย่าง ทรงมีความมุ่งมั่น ที่จะสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
             โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนต่างๆ ให้มีสภาพดีขึ้นทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ในขณะเดียวกัน ก็ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อมีโอกาสก็ได้เสด็จมาทัศนศึกษาเรื่องราวของประเทศไทยในสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังสนพระทัยในพระพุทธศาสนา ได้เสด็จไปยังวัดต่าง ๆ เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล อีกทั้งยังได้ทรงสนทนาธรรมกับ “เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เป็นการส่วนพระองค์ อยู่เป็นเนืองนิตย์
           ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!