อยุธยา-ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

อยุธยา-ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           คณะสงฆ์อำเภอนครหลวงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
            เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 28 เมษายน 2567 ที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดโพธ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอุดมนครกิจ สุทฺธิญาโณ เจ้าคณะอำเภอนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ทอง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวง มอบให้ นางสาวธัญญารัตน์ มุสิก ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอนครหลวง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำวันที่ 28 เมษายน 2567 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง เข้าร่วมพิธี
            พระครูอุดมนครกิจ สุทฺธิญาโณ เจ้าคณะอำเภอนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ได้มีสัมโมทนียคาถา ความว่า ตามที่มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกวันที่ 28 ของเดือนนั้น
             คณะสงฆ์อำเภอนครหลวง และส่วนราชการอำเภอนครหลวง ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีดังกล่าว ด้วยน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง พ้นที่จะพรรณนาได้ ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ทั้งสี่พระองค์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ให้ทรงปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย ทรงเจริญพระพรรณสุข และพละทุกประการ ทรงนิราศร้าง จากอันตราย อุปสรรค เครื่องขัดข้อง ความจัญไร และอุปัทวะทั้งหลายมีพระราชปณิธานปรารถนาในการใด ขอจงสัมฤทธิ์ได้ สมพระราชประสงค์ เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญอันมั่นคงในดวงใจไทย ไปตราบกาลนาน
           อนึ่ง ขอพระบรมราชวงศ์ประยูร ทรงบริบูรณ์ด้วยพระชนมสุขสิริโสตถ์ ขอความผาสุกรุ่งโรจน์ จงบังเกิดมีแก่สมณพราหมณาจารย์ มุขอำมาตย์ราชมนตรี และประชาชนไทยทั้งปวง ขอราชอาณาจักรสยามจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!