นครสวรรค์-ศิษย์เก่าม่วงขาว…เข้ารดน้ำขอพร ครูประจำชั้นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นครสวรรค์-ศิษย์เก่าม่วงขาว…เข้ารดน้ำขอพร ครูประจำชั้นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ร้านอาหารบ้านนายช่าง หมู่บ้านเอ็นเอสซี อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ ศิษย์เก่า โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น ม.ศ. 5/5 ห้องเรียนภาษา-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-ภาษา) ปีการศึกษา 2524 ได้รวมตัวกันเพื่อจัดพิธีรดน้ำขอพร คุณครูบุญเรียม ปลอดประดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งเป็นครูผู้สอนและครูประจำชั้น ม.5/5 เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 และแสดงมุทิตาจิตกตัญญูกตเวทิตาที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนลูกศิษย์ได้ดีมีงานทำทุกคน
              สำหรับศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย นายศุภชัย นกเขียว หัวหน้าห้อง ม.ศ.5/5 นางสุวรรณา สถาพรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นางวิภา เปรมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ครู คศ.3 โรง เรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมและกลุ่มเพื่อนสมาชิกห้องม.ศ.5/5 พร้อมจัดกิจกรรม การรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล การกล่าวมุทิตาจิต การรับประทานอาหารร่วมกันและการพูดคุยระลึกถึงความหลัง
            โดยคุณครูบุญเรียมได้ให้พรและให้โอวาทว่า “ขอขอบใจลูกศิษย์ทุกคนที่ยังระลึกนึกถึงกัน ในโอกาสอันเป็นมงคลวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ครูขออำนวยอวยพรให้ศิษย์รักทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวย คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกๆประการ มีชีวิตที่ดี การงาน การเงินเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง พรใดที่ประเสริฐ สุขใดที่ว่าเลิศ ขอให้พรนั้นสุขนั้น จงเป็นของศิษย์รักทุกคน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!