อยุธยา-หอการค้าจังหวัดฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อยุธยา-หอการค้าจังหวัดฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 พร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2567 ที่. ห้องชวนชม ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567 และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
              โดยมี นางณัฐณิชา สอนดี ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร กรรมการหอการค้าไทย รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและการวิจัย ท่านคณะกรรมการหอการค้า สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
              นางณัฐณิชา สอนดี ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2566 ที่ผ่านมา ตลอดจนให้สมาชิกของหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานด้านธุรกิจร่วมกัน ให้ราบรื่น และนอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!