จันทบุรี-กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรสวนมังคุด

จันทบุรี-กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรสวนมังคุด

ภาพ-ข่าว: ดนุชเดช ทองเปรม

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรสวนมังคุดดึงห้างค้าส่ง – ค้าปลีก ผู้ประกอบการส่งออกและแปรรูปมังคุดเชื่อมโยงการรับซื้อมังคุดจันทบุรีส่งต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

              ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยกแผนงานในการเชื่อมโยงการรับซื้อมังคุด @จันทบุรี ระหว่างกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2567 ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ฤดูการผลิต ปี 2567 ให้สอดรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบครบวงจร
             การจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานกระจายผลผลิตมังคุด จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม พร้อมด้วยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติร่วมเป็นประธานสักขีพยาน การลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน สินค้ามังคุด และนายกรนิจ โน้นจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายในคณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับห้างค้าส่ง – ค้าปลีก ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
               โครงการฯ เร่งช่วยบรรเทาความเสียหายของผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกร เเละชาวสวนมังคุด รวมสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง เเละทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าสดใหม่และราคาจากสวน พร้อมการสร้างค่านิยมเพิ่มมูลค่าของผลไม้ไทย โดยการบูรณาการเเบบเชื่อมโยง การจัดทำกิจกรรมยุคใหม่ร่วมกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐเเละเอกชน เพื่อกระจายผลผลิตเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึง นอกจากช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดนอกแหล่งผลิตได้มากยิ่งขึ้นด้วย
              นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่ากรมการค้าภายในมีเป้าหมายการรับซื้อมังคุดในครั้งนี้กว่า 24,000 ตัน รวมมูลค่ากว่า 960 ล้านบาท หากปริมาณผลผลิตออกมากหรือล้นตลาด เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และระบายผลผลิตออกสู่ช่องทางต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจำหน่ายมังคุดผ่านห้างค้าส่ง – ค้าปลีก ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง นำไปเปิดจุดจำหน่ายในห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้มีการบริโภคผลไม้เพิ่มมากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!