ร้อยเอ็ด-นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ร้อยเอ็ด-นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 12 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 2567 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอศรีสมเด็จ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง อำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
           ประธานในพิธีฯ ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่นักเรียน การจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากทุกหน่วยงาน ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!