นครปฐม-รับพระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระปฐมเจดีย์

นครปฐม-รับพระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระปฐมเจดีย์

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

             วันที่ 25 เมษายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
             โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจุดธูป เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจุดธูป เทียน เครื่องราชสักการะ ที่ทรงพระราชอุทิศถวาย ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ต่อจากนั้นนำน้ำพระราชพิธีสงกรานต์เทลงใส่ขันสาคร แล้วสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา หลังจากนั้นถวาย ธูป เทียน พระราชทานแด่พระสงฆ์ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
             สำหรับพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีย์สถานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครปฐม ได้เข้ารับเครื่องสักการะ ซึ่งทรงพระราชอุทิศเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อันเป็นพระราชประเพณีแต่โบราณสืบมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!