อุตรดิตถ์-สภาสังคมสงเคราะห์ ช่วยคนพิการ และมอบถุงยังชีพพระราชทาน

อุตรดิตถ์-สภาสังคมสงเคราะห์ ช่วยคนพิการ และมอบถุงยังชีพพระราชทาน

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนายสมพร นะถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา นายสมบูรณ์ ต๊ะปัญญา นายดำรงค์ รัตนอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา นายสมศักดิ์ เจดีย์แปง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าปลา และสมาชิก อบต.ทั้ง 11 หมู่บ้าน
            นางสาวจีรภา ถาคำ ปลัดอำเภอท่าปลา (จพง.ปค.)ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอท่าปลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องคอยให้การต้อนรับ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล/กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาร่วมมอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยก 30 คันพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน อีก 30 ครอบครัว ทั้งนี้มีนายเอนก ธรรมใจ ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมประสานงานของทางสมาคมคนพิการการเคลื่อนไหวสากลนายปรีชา​ พิมสาร​ ส.อบจ.เขต2​ อำเภอท่าปลา
              ทั้งนี้นายจักรพันธ์ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา มอบหมายนางสาวจีรภา ปลัดอำเภอท่าปลา กล่าวรายงาน สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ร่วมกับ ประธานประสานงานภาค 8 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา ในวันนี้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้คนพิการสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป มีการเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำรงสมรรถภาพ หรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้
              โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม การอาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงาน หรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ มีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการจัดสวัสดิการ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระมีศักดิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมีหน่วยงานของรัฐองค์การคนพิการแต่ละประเภทเป็นผู้ดูแลคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา จึงได้ขอรับการสนับสนุนรถวีลแชร์และรถสามล้อโยก จากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
           ซึ่งในวันนี้มีคนพิการเข้ารับมอบรถวีลแชร์จำนวน 15 รายและรถสามล้อโยกอีก 15 รายนอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพพระราชทานอีก 30 ครอบครัวจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจากการเปิดเผยของนายสมพร นะถา นายก อบต.ท่าปลา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของผู้พิการในพื้นที่ของ อบต.ท่าปลามี 287 ราย และมีผู้สูงอายุ อีก 1,247 คน ยังมีความต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอีกมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!