กาญจนบุรี-“ชลประทาน”เปิดรับฟังความคิดเห็น การสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ไปช่วยแก้ภัยแล้ง..!!

กาญจนบุรี-“ชลประทาน”เปิดรับฟังความคิดเห็น การสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ไปช่วยแก้ภัยแล้ง..!!

ภาพ – ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

                 วันที่ 23 เมษายน 2567 เริ่มแล้วเวทีแรกเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ และอำเภอพนมทวน โดยมีแผนก่อสร้างโครงการ 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำลอดใต้ภูเขาที่ระดับเฉลี่ย 500 ถึง กว่า 900 เมตร จากผิวดิน ระยะทางก่อสร้างรวมกว่า 300 กิโลเมตร เริ่มจากจุดบริเวณบ้านลำสะด่อง เขตอำเภอเมือง ริมถนนสาย 3199 ไปลงอ่างเก็บน้ำลำอีซู ขนาดอุโมงค์ 4.20 เมตร ความยาว 20.500 กิโลเมตร อัตราผันน้ำวันละ 1.036 ล้าน ลบ.ม. มีอาคารประกอบ ได้แก่ อาคารรับน้ำ และอาคารจ่ายน้ำ
                 โดยมีผู้นำท้องถิ่นของอำเภอศรีสวัสดิ์ เข้าร่วมรับฟัง และทางผู้นำได้กล่าวฝากไปถึงกรมชลประทานว่าชาวบ้านอำเภอศรีสวัสดิ์ ต้องการให้ทางกรมชลประทาน ได้จัดหาแหล่งน้ำให้กับชาวบ้านได้มีน้ำอุปโภคบริโภคก่อน เนื่องจากตั่งแต่ชาวบ้านได้เสียสละให้กับทางเขื่อนศรีนครินทร์มาช่าวบ้านยังขาดน้ำอุปโภคบริโภคมาจนทุกวันนี้ แล้วกำลังจะมานำน้ำไปยัง 5 อำเภออีก จึงอยากให้ดูแลประชาชนหัวน้ำที่เสียสละได้มีน้ำใช้ก่อนด้วย และโครงการตามที่ทางนักวิชาการได้แจ้งว่าหากระดับน้ำในอ่างเขื่อนศรีนครินทร์ที่ระดับต่ำกว่า 160 ลบม. ก็จะไม่สามารถปล่อยน้ำออกไปยัง 5 อำเภอ เรื่องนี้ทางผู้นำท้องถิ่นจึงเกิดข้อสงสัย ซึ่งปัจจุบันนี้ระดับน้ำอยู่ไม่ถึง 160 ลบม. หากเป็นเช่นนี้ การทำโครงการนี้จะคุ้มหรือไม่ ในการเสียงบประมาณของแผ่นดิน กับโครงการนี้ ซึ่งทางผู้นำได้ฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับในที่ประชุมครั้งนี้
                  ส่วน ระยะที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำอีซู ถึงบ่อพักน้ำหลุมรัง ท่อส่งน้ำเหล็กเหนียว ขนาด 2.50 เมตร ความยาว 14.195 กิโลเมตร ระยะที่ 3 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำหลุมรังขนาด 651 ไร่ ความลึกน้ำ 4.00 เมตร ความจุบ่อพักน้ำ 3.70 ล้าน ลบ.ม.และระยะที่ 4 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากบ่อพักน้ำหลุมรังไปพื้นที่รับประโยชน์ ประกอบด้วยคลองสายหลักเป็นคลองดาดคอนกรีตยาว 94.165 กิโลเมตร และท่อส่งน้ำสายซอยจำนวน 42 สาย ระยะทางรวมกัน 314 กิโลเมตร ระยะก่อสร้างโครงการ 5 ปี (พ.ศ.2568-2572) งบประมาณก่อสร้างโครงการทั้ง 4 ระยะ
                 สำหรับการเปิดเวทีประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งประชา ชนชาวกาญจนบุรีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาว อ.บ่อพลอย เลาขวัญ ห้วยกระเจา หนองปรือ และ พนมทวน เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากมาอย่างยาวนาน จนถูกขนานนามว่า อีสานภาคกลาง เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 23 เม.ย.เริ่มเวลา 08.30-12.00 น.ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอศรีสัสดิ์ อ.ศรีสวัสดิ์ เวทีที่ 2 วันพุธที่ 24 เม.ย.เริ่มเวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา ส่วนเวทีที่ 3 และเวทีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.ภาคเช้าเริ่มเวลา 08.30-12.00 น.และภาคบ่าย เริ่ม เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย เวทีที่ 5 เวทีที่ 6 จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 26 เมษายน ภาคเช้าเริ่มเวลา 08.30-12.00 น.ภาคบ่ายเริ่ม เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!