สมุทรปราการ-“One Day Trip”โรงไฟฟ้าพระนครใต้นำชุมชนบางด้วนเรียนรู้ชีวิตลุ่มน้ำบางกรวย

สมุทรปราการ-“One Day Trip”โรงไฟฟ้าพระนครใต้นำชุมชนบางด้วนเรียนรู้ชีวิตลุ่มน้ำบางกรวย

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดสมุทรปราการ

               นายพลากร บุญห่อ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) พร้อมด้วย นายวิภพ ภาณุอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (หชฟน-ย.) และ นาง สาวอรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (หชฟต-ย.) อีกทั้งคณะทำงาน ได้นำคณะชุมชนตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนำโดยนายบัญชา มั่นทองคำ กำนันตำบลบางด้วน ร่วมโครงการ สร้างความสัมพันธ์ชุมชนโรงไฟฟ้า สู่ความยั่งยืน (ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือOne Day Trip) ประจำปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน
               โดยได้นำคณะชุมชนร่วมทริปสัญจรทางเรือ เยี่ยมชมอารยธรรมลุ่มน้ำสามคลอง สามราชธานี อันสอดแทรกด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาตร์ลุ่มน้ำสามคลอง กล่าวคือ คลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย และคลองอ้อมนนท์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิลป์ชัย อ้นอยู่ ประธาน อสม.บางกรวย เป็นมัคคุเทศก์นำเยี่ยมชมอารยธรรม ณ วัดชะลอ เพื่อกราบสักการะหลวงพ่ออู่ทองพระประธานในอุโบสถหลังเก่า รูปทรงเรือสำเภา เยี่ยมชมวัดอัมพวัน อันเป็นสถานที่ที่มีการอนุรักษ์นกแก้วโม่ง อันเป็นนกประจำถิ่นของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอาศัยอยู่บนต้นยางนาเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี จากนั้นยังได้เยี่ยมชมวัดปรางค์หลวง วัดโบสถ์บน วัดอ้อยช้าง วัดโตนด และวัดโพธิ์ บางโอ
                ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้เยี่ยมชม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนบางกรวย และยังได้เรียนรู้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชุมชนอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!