ศรีสะเกษ-สานความร่วมมือ 22 อำเภอ จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

ศรีสะเกษ-สานความร่วมมือ 22 อำเภอ จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

           เมื่อวันที่ 22 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 ก.ค. 2567 โดยมี น.ส.ภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัด จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
              นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ โดยสำนักงานท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ที่ทำการปกครอง จ.ศรีสะเกษ และอำเภอทั้ง 22 อำเภอ ได้รับสมัครผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ โดยกำหนดบรรพชา ระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค.2567
               โดยมี พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 76 คน จาก 22 อำเภอ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ได้ทำความดีถวายในหลวง อีกทั้งเพื่อเป็นการดึงให้เยาวชน หรือลูกหลานได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา รู้จักหลักธรรมคำสอน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สำคัญ การบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เป็นการให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งเรื่องของหน้าที่บุตรหลานที่มีต่อพ่อแม่ การห่างไกลหรือไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด เพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและจะได้คนดีของสังคมประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!