กาญจนบุรี-ผู้ผลิตกัญชาไทยรายใหญ่เปิดตลาดโลก นำสายพันธุ์กัญชาไทยสู่วงการกัญชาทางการแพทย์

กาญจนบุรี-ผู้ผลิตกัญชาไทยรายใหญ่เปิดตลาดโลก นำสายพันธุ์กัญชาไทยสู่วงการกัญชาทางการแพทย์

ภาพ/ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567 นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมนายวิศรุต ฤทธิเลิศ และนายสมาน เรืองวุฒิชนะพืช ได้เดินทางเข้าร่วมงาน International Cannabis Business Conference (ICBC 2024) ณ โรงแรม Estrel Convention Center ในกรุงเบอร์ ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมี นางสาวพัชรา รัตนบุบผา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานและให้แนวทางการค้าระหว่างประเทศถึงแนวทางการจัดตั้งบริษัท ข้อกฏหมาย การค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้นำไปพิจารณา
             โดยภายในงาน นายวิศารท์ พจน์ประสาท ได้กล่าวว่า ได้มาร่วมงาน ICBC ตั้งแต่ปี 2022 จนถึงปี 2024 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเชิญทุกปีจาก CEO Mr. Alex Rogers ผู้จัดงาน ICBC เพื่อร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมถึงการประเมินสถานะการกัญชาในระดับโลก ว่าทิศทางและธุรกิจกัญชามีแนวโน้มมากขึ้นหรือลดลง ร่วมถึงความแปรผันอื่นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ และวันนี้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2024 ที่ผ่านมา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ออกกฏหมายว่าด้วยการจัดการกับผู้บริโภคกัญชา Consumer Cannabis Act โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ซึ่งมีสาระสำคัญกับการใช้กัญชากับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยสามารถครอบครองช่อดอกแห้งได้ไม่เกิน 25 กรัมต่อคน และส่วนการปลูกในครัวเรือนจะอนุญาตได้ 3 ต้นต่อครัวเรือน และต้องทำการปกปิดให้มิดชิด ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด เป็นการใช้ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และผู้บริโภคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างชัดเจน
              ส่วนทางการแพทย์ได้มีการกำหนดสาระสำคัญของสาร CBD THC รวมถึงกลุ่มอายุผู้ใช้ โดยสามารถอนุญาตให้นำเข้าได้จากต่างประเทศ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของธุรกิจกัญชาไทยหากมีความประสงค์จะดำเนินการเกี่ยวกับช่อดอกแห้งและสารสกัด ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์ มาตรฐานการปลูกโดยมีการรับรองที่ประเทศไทยและมาตรฐานการรับรองจากสหภาพยุโรป ทั้ง GACP Standard, EU GMP ซึ่งเกี่ยวกับมาตราฐานในการปลูกและการจัดการช่อดอกแห้งก่อนการส่งออก โดยจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแทย์แห่งประเทศไทยได้จัดตั้งบริษัท Cenwha Intertrade ในประเทศเยอรมนี โดยมีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจกัญชาในหสภาพยุโรป เพราะต่อไป สาธารณรัฐเยอรมนีจะกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจกัญชาในสหภาพยุโรป
              จากการประเมินรายได้รวมถึงผู้สนใจในธุรกิจกัญชาในปีนี้พบว่า มีความคึกคักมากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายสั่งจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ทั้งส่วนอุปกรณ์การผลิต การแปรรูป การทดสอบ มูลค่ารวมมากกว่า สี่พันล้านบาท แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ นวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการผลิตยารักษาโรคของกัญชา ซึ่งขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมกัญชาฯ ได้ศึกษาวิจัยที่จะนำสารสำคัญไปผลิตยากับผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน และโรคไต ทำให้โอกาสในการดำเนินการทางธุรกิจกัญชาไทยมีมากกว่าทุกประเทศเพราะลักษณะภูมิศาสตร์และกายภาพที่เหมาะสมกับการปลูกพืชกัญชาที่มี THC สูงมากกว่า 30% ซึ่งวันนี้ได้นำสายพันธุ์ ไทรโยค01 ที่มีคุณลักษณะเด่นไม่ใช่แค่สารสำคัญ THC แต่รวมถึง THCV CBN CBG CBC เป็นสายพันธุ์ที่ทำการปลูก และทดลองภายใต้การควบคุมและดูแลเฉพาะ

             นับว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทย ที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญเพราะ พืชกัญชาจากประเทศไทยมีคุณสมบัติสูงกว่าทุกประเทศทั่วโลก โดยจะยังผลดีไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ดำเนินการเกี่ยวกับสมุนไพรควบคุม “กัญชา” แต่จะต้องปรับตัวอย่างมาก ในเรื่องมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เข้ากับข้อกำหนดและการควบคุมตามที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลไทยให้ความสำคัญในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ ส่วนผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.cenwha.com

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!