นครปฐม-เทศบาลตำบลส่ามงามจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

นครปฐม-เทศบาลตำบลส่ามงามจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

                ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตูม เทศบาลตำบลสามง่าม นำโดย นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม พร้อมด้วย ผศ.ดร. อภิชา พรเจริญกิจกุล นางสนุทรี เล้าอรุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ขึ้น ทั้งนี้เทศบาลฯได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวันสงกรานต์จึงได้จัดงานประเพณีสงกรานต์
                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนตลอดจนข้าราชการลูกจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษบุพการี และผู้สูงอายุ ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาให้คงอยู่ตลอดไป
                 กิจกรรมในงานได้จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปสรงน้ำรูปหล่อหลวงพ่อเต๋คงทองสรงน้ำรูปหล่อหลวงปู่แย้มฐานะยุโตรถน้ำขอพรผู้สูงอายุการแสดงฟ้อนรำของชาวไทยทรงดำการแสดงดนตรีย้อนยุคพร้อมกับความชุ่มฉ่ำกับอุโมงค์น้ำและร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ภายในงานมีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!