อำเภอเมืองลำปางคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่

อำเภอเมืองลำปางคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ขบวนแห่ปีใหม่

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล

              เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. อำเภอเมืองลำปาง โดยนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง และนางธัญญารัตน์ สายเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำนาจ พัวตะนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง สมาชิก อส. กองร้อย อส. อ.เมืองลำปาง ที่ 1 ร่วมกับ นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และบุคลากรในสังกัด นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และบุคลากรในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลพิชัย สารวัตรกำนัน ฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นพื้นที่ อ.เมืองลำปาง ประชาชนชาวตำบลพิชัย และชาวอำเภอเมืองลำปาง ร่วมเดินขบวนในกิจกรรมขบวนแห่จุมพระคู่บ้านคู่เมือง และขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2567
               โดยในขบวนของอำเภอเมืองลำปางประกอบด้วย เช่น ขันเชิญ สุ่มหมาก สุ่มพลู ตุงไส้หมู ตุงจ่อช้าง ตุงนักษัตร รถอัญเชิญพระพุทธรูป วงดนตรีล้านนา เป็นต้น โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสาวนิติยา พงษ์พานิช, นายชนาธิป เสมแย้ม และนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และบุคลากรในสังกัด สำนักงานวัฒน ธรรมจังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และสภ.เมืองลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง และเคลื่อนขบวนไปตามถนนฉัตรไชย ผ่านห้าแยกหอนาฬิกาไปตามถนนบุญวาทย์ และสิ้นสุดที่มิวเซียมลำปาง (ศาลากลางจังหวัดลำปางหลังเก่า) โดยขบวนแห่ของอำเภอเมืองลำปางได้รับรางวัล “ชนะเลิศอันดับ 1” ขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง
                ด้วยเทศบาลนครลำปางร่วมกับภาครัฐ และเอกชน จัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และเทศบาลนครลำปางมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี นำไปสู่ “นครลำปางเมืองเทศกาลและวัฒนธรรม”
                ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน กำหนดให้มีการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมือง ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!