ร้อยเอ็ด-จัดงานประเพณีสงกรานต์พร้อมขบวนแห่สงกรานต์รอบเมือง

ร้อยเอ็ด-จัดงานประเพณีสงกรานต์พร้อมขบวนแห่สงกรานต์รอบเมือง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ที่ ถนนข้าวหอมมะลิ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งมีขบวนแห่สงกรานต์รอบเมืองร้อยเอ็ด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนานเพลิดเพลิน
           จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้นเป็นการสืบสาน เทศกาลงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอด ภัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เป็นวันที่มีความสำคัญนำไปสู่ความสุข พร้อมกับรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ไร้แอลกอฮอล์ ทั้งยังให้ประชาชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ เกิดความรัก ความสามัคคีกับคนในชุมชนต่างๆ
             ทั้งนี้ งานประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยตั้งแต่สมัยโบราณ และสืบสานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยกำหนดให้ เทศกาลสงกรานต์ เป็นทั้งวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุในคราว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสรงน้ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสาน ส่งเสริม งานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!