อุบลราชธานี-อบจ.ฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

อุบลราชธานี-อบจ.ฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

               วันที่ 12 เมษายน 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในเขต อ.ตระการ อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โขงเจียม และอ.สิรินธร จำนวน 9 จุดบริการประชาชน ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน บริการประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!