อยุธยา-“วัดใหญ่ชัยมงคล”ทำบุญตักบาตรและแสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์

อยุธยา-“วัดใหญ่ชัยมงคล”ทำบุญตักบาตรและแสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

           เมื่อเช้าวันที่ 13 เมษายน 2567 ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ปี 2567 ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี อุบาสก อุบาสิกา และ พุทธศาสนิกชนต่างมาร่วมทำบุญจำนวนมาก เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้
            พระครูสิริชัยมงคล เปิดเผยว่า วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันมหาสงกรานต์ ซึ่งประเพณีสงกรานต์มีกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ ประกอบด้วยการเตรียมเครื่องนุ่งห่มชุดใหม่ที่สะอาดเรียบร้อย เพื่อไหว้บิดา มารดา หรือญาติผู้ใหญ่ การทำความสะอาดบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย บริเวณต่างๆ ในชุมชนที่อยู่ เช่น วัดวาอารามที่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับ ทำบุญและที่สาธารณะต่างๆ การทำบุญตักบาตรตอนเช้า หรือนำอาหารไปเลี้ยงพระที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการี ที่ล่วงลับไปแล้ว การทำทาน โดยการปล่อยนก ปล่อยปลา
              รวมทั้งการฟังเทศน์ ถือศีลปฏิบัติธรรม ทำบุญ บังสุกุลอัฐิ และอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว การสรงน้ำพระพุทธรูป โดยใช้น้ำสะอาดหรือน้ำผสมน้ำอบไทยลอยด้วยดอกไม้สด เช่น ดอกมะลิ สรงน้ำพระภิกษุสามเณรด้วยน้ำสะอาด แล้วถวายผ้าสบงหรือผ้าไตร การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการแสดงความเคารพโดยใช้น้ำสะอาด หรือน้ำผสมน้ำอบไทยลอยด้วยดอกไม้สด เช่น ดอกมะลิ หรือตามประเพณี นิยมท้องถิ่นนั้นๆ การเล่นสาดน้ำโดยใช้น้ำสะอาด และเล่นอย่างสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่ก่อความ เดือดร้อนรำคาญ หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
            นอกจากนี้บรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดสำคัญที่ประชาชน นักท่องเที่ยว จะเดินทางมาไหว้พระขอพรองค์เจดีย์ชัยมงคล ที่สมเด็จพระนเรศวร ทรงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ โดยมีประชาชนเดินขึ้นไปชมความงดงาม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเจดีย์เป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!