ชุมพร-ผู้ว่าฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ชุมพร-ผู้ว่าฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

              วันนี้ (12 เม.ย. 67)นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองชุมพร, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร, หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจบริการประชาชน และด่านชุมชน โดยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ ขนส่ง อปพร. กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมกำชับให้เพิ่มการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
               โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เดินทางลงพื้นที่ ท่าเรือลมพระยา ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อดูความเรียบร้อย และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งท่าเรือลมพระยาแห่งนี้ มีปริมาณนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้กำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยบนเรือ และการป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง จุดบริการเทศบาล ตำบลหาดทรายรี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร พร้อมได้นำน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไปมอบให้ เจ้าหน้าที่ประจำจุด
               สำหรับจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ทางภาคใต้ โดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านแยกปฐมพรไปทางตะวันตกสู่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (เอเชีย) ผ่านชุมพรเลียบชายฝั่งตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงมาก
              จังหวัดชุมพรได้มี การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร ในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ในถนนสายหลัก ถนนสายรอง ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะเส้นทางเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแล รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
              นอกจากนี้จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันแห่งความปลอดภัย ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ตามมาตรการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านถนนและสภาพแวดล้อม, ด้านยานพาหนะ,ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย, ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ, และด้านการบริหารจัดการ โดยในปีนี้จังหวัดชุมพรมีเป้าหมายที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุลง 5 % จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี กล่าวคือ การเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 34 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 35 ราย และผู้เสียชีวิต ไม่เกิน 2 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!