นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเชื่อมความสามัคคีภายในตำบลพระนอน

นครสวรรค์-นายก อบจ.เปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเชื่อมความสามัคคีภายในตำบลพระนอน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                  เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2567 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และเชื่อมความสามัคคีภายในตำบลพระนอน ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬา 168 อารีน่า ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ร.ต.ท.พิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายก อบจ.นครสวรรค์ และสิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์
               โดยมี นางสาวมลิวัลย์ เหมือนศรี นายก อบต.พระนอน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยนายสุพจน์ สังข์เงิน ส.อบจ. อำเภอเมืองนครสวรรค์เขต 8 รองนายก อบต.พระนอน ประธานสภาฯ ส.อบต. พระนอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่อสม. และคณะนักกีฬา15 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมแข่งขันรวมจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมให้การต้อนรับ
                 ซึ่ง อบต.พระนอน ได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนภายในตำบลพระนอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และพัฒนาสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน และประชาชน ให้มีจิตสำนึกเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักอภัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ของประชาชนในตำบลพระนอนอีกด้วย
                 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2567 ซึ่งแบ่งกลุ่มกีฬา ที่จัดให้มีการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มกีฬา ดังนี้ 1. กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน เซปักตะกร้อชาย และวอลเล่ย์บอลหญิง 2. กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ปิดตาแต่งหน้า(ทีมผสม) วิ่งสามขาสามัคคี(ทีมผสม) แย้ลงรู(ทีมผสม) และ เอวลั่นปั๊ด(หญิง)
                  นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทีมงานพระนอนที่จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมงานด้านกีฬาให้ดีงาม เริ่มต้นจากวิธีคิดจนถึงการลงมือทำ การจัดการกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประโยชน์หลายด้านทั้งร่างกายและจิตใจ และกีฬาครั้งนี้มีการรณรงค์ต้านยาเสพติด ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และคนที่จร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ ทั้งเยาวชนที่สามารถนำมาประเมินตนเองได้ ผลการแพ้ชนะไม่เป็นไรขอเพียงรู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัย ให้เยาวชนไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม และเป็นการเสริมสร้างวินัยในตำบลพระนอน ขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!