ระยอง-ประกวดสาวน้อยสงกรานต์และยางพารา

ระยอง-ประกวดสาวน้อยสงกรานต์และยางพารา

ภาพ-ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรั

               อบจ.ฯและสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ประกวดสาวน้อยสงกรานต์และยางพารา ประจำปี 2567 มุ่งให้เด็กเยาวชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีสงกรานต์ และการแต่งกายแบบไทยๆ มีเวทีแสดงออกที่สร้างสรรค์
                เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 11 เม.ย.67 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสาวน้อยสงกรานต์และยางพารา ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายในงานมหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย-จีน 2025 RUBBER ZONE ระหว่างวันที่ 6-15 เม.ย. นี้ โดยมีเด็กเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปี เข้าร่วมประกวด จำนวน 10 คน โดยมี ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย คุณณัฎฐชุภา แสงจันทร์พงษ์ ปลัดอำเภอเมืองระยอง คุณวรรณี สุขสุบรรณ ผู้รับมอบหมายจาก วัฒนธรรมจังหวัดระยอง จากท่านวรวุฒิ ด่านสมพงค์ นพ.ปราโมทย์ ชูดา ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง เครือข่ายมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
                คุณประภัสสร ปัญญาภิรมย์ จาก Strategic Application Branding and Marketing manager กลุ่มบริษัทศรีตรัง คุณสายสมร ทวีทรัพย์พิทักษ์ บริษัท สายสมร อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการสวนสุภัทราแลนด์ ระยอง คุณพัชรวัฒน์ พุฒิชัยธนาสิริ อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ CEO Zodiara brand ดร.เฌอปาณ ตรีกิจจา CEO บริษัท พิมพ์พิชชา จำกัด โรงงานผลิตครีมและอาหารเสริม ร่วมมอบรางวัล และเป็นกรรมการตัดสิน โดยการประกวดบนเวที ได้มีการให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด แสดงความสามารถและตอบคำถาม ตลอดจนแต่งกายแบบไทยๆ ขึ้นประกวดด้วย การประกวดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีสงกรานต์ของไทย ส่งเสริมศิลปะการแต่งกายแบบไทยๆ รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก และมีเวทีแสดงออกที่สร้างสรรค์
                ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดสาวน้อยสงกรานต์และยางพารา ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายในงานมหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย-จีน 2025 RUBBER ZONE ระหว่างวันที่ 6-15 เม.ย. นี้ โดยงานดังกล่าว มุ่งผลักดันพืชยางพาราให้เป็นไปตามในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือกันของประเทศผู้ผลิตยางพารา เกษตรกรสวนยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยเน้นความต้องการของผู้บริโภค การประยุกต์ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสินค้าเกษตร และเกิดการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!