ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

ประจวบคีรีขันธ์-อบต.อ่างทอง จัดกิจกรรม สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

ภาพ-ข่าว ณัฐธภพ พันสาย

           ที่ศาลาการเปรียญวัดวังยาง หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต สุขภาพ สร้างกำลังใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
           โดยมี นายบังเอิญ พึ่งโพธิ์ทอง นายกอบต.อ่างทอง นายลือยศ ภู่ทอง สจ.เขตอำเภอทับสะแก นายชลิต เพชรดี กำนันตำบลอ่างทอง น.ส.ชิดชนก กอวัฒนาวรานนท์ หัวหน้าแผนกพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ ( หพร-พ.) นายธานินทร์ บุญนี ปลัดอบต.อ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล รองปลัด อบต.อ่างทอง น.ส.ทิพวรรณ ปัญญาหาร หัวหน้าสำนักปลัด พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.อ่างทอง ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ผู้สูงอายุในตำบล ร่วมกิจกรรม
             สำหรับการจัดงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยการจัดงานโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต สุขภาพ สร้างกำลังใจผู้สูงอายุ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อขอพรผู้สูงอายุ อันเป็นการส่งเสริมและแสดงถึงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) โดย ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ยังได้มอบข้าวสารให้ผู้สูงอายุอีก 110 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!