นครสวรรค์-นายก อบจ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุน การสร้างสุขภาวะในพื้นที่

นครสวรรค์-นายก อบจ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุน การสร้างสุขภาวะในพื้นที่

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 เมษายน 2567 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายสันติ จันทร์เผิบ, นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะกรรมการบริหารแผนงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุน การสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
              โดยที่ประชุมมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่องเพื่อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 2. การใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุน 3. รายงานการดำเนินงานและรายงานการใช้จ่ายเงินแผนงานร่วมทุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 4. การขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานแผนงานร่วมทุนฯ
            นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่ท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกัน ทาง อบจ.นครสวรรค์ ไม่ได้ขัดข้องในการขยายเวลา แต่ขอให้เน้นกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความเชื่อมั่นในมาตรฐานการทำงาน และหากมีหน่วยงานใดที่ประสงค์จะร่วมทุนกับ อปท.จะได้พิจารณาในการร่วมงานกับ อบจ.นครสวรรค์ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวนครสวรรค์ ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!