ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรมแถลงข่าวงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024”

ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรมแถลงข่าวงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024”

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

                 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.67 ที่ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค๊อก รัชดาภิเษก โดยคุณไพโรจน์ ทุ่งทอง ประธานบริหารโรงแรมฯ เตรียมจัดงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024” โดยได้รับเกียรติจากคุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว “SONGKRAN BAZAAR MUSIC FESTIVAL 2024” EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 งานจัดวันที่ 11-15 เมษายน 2567 บริเวณลานกิจกรรมสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
                  กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียได้มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้งานด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราสามารถผสมผสานเข้ากับด้านเทคนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ เนื่องไนไอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการ ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
                ดังนั้นจึงมีการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 รูปแบบผสมผสานขึ้น ในการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ครั้งนี้ดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดที่จะนำเสนอความรู้คามสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และบอกต่อแก่ชนรุ่นหลัง
                 จึงขอเชิญชวนทุกคนรวมถึงเยาวชนมาร่วมสนุกในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีสงกรานต์ แบบร่วมสมัย ทีสามารถบูรณาการความสุข ความสนุก ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีต่อไปกับคนทุกยุคทุกสมัย ในงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ขอให้มึความสุขกับเทศกาลสงกรานต์ 2567 ไปด้วยกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!